Korzyści

CO ZYSKUJĄ UCZNIOWIE I UCZĄCY SIĘ

 • Trening prawej półkuli odpowiedzialnej za m.in. myślenie abstrakcyjne, wyobraźnię przestrzenną, intuicję.
 • Możliwość usłyszenia melodyki języka, przydatna w nauce JĘZYKÓW OBCYCH.
 • Łatwiejsze zrozumienie praw MATEMATYKI I FIZYKI dzięki przestrzennym wizualizacjom.
 • Pomoc w opanowaniu technik SZYBKIEGO ZAPAMIĘTYWANIA I CZYTANIA.

CO ZYSKUJĄ RODZICE, NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY

 • Lepsze zrozumienie trudu i frustracji ucznia, dziecka (o dominującej prawej półkuli) w dostosowaniu się do programu szkolnego.
 • Pogłębienie zdolności empatii.
 • Pomoc w doświadczeniu i zrozumieniu wysiłku towarzyszącemu przełamywaniu schematów myślenia.
 • Możliwość adaptacji ćwiczeń warsztatowych, na zajęcia szkolne, pozaszkolne, domowe.

CO ZYSKUJĄ SENIORZY

 • Oddalenie zagrożenia chorobami prowadzącymi do utraty pamięci, poprzez zwiększenie sprawności pracy mózgu.
 • Możliwość zdobycia nowych umiejętności i rozwoju swoich pasji.

CO ZYSKUJĄ BIZNESMENI, SPECJALIŚCI OD MARKETINGU, ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTAMI

 • Trening rozwijający kreatywne podejście do zadań.
 • Umiejętność postrzegania całości.
 • Ćwiczenia w myśleniu wizualnym i abstrakcyjnym oraz odkrywania roli intuicji.
 • Wyostrzenie percepcji i poszerzenie granic wyobraźni.
 • Umiejętność znalezienia odniesień z rysunku na graficzną analizę działalności firmy lub konkretnego projektu, poprzez rysowanie analogowe (czyli tzw. język kreski).

ABC Rysowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rysunki zostały wykonane przez uczestników warsztatów, osoby, które uważały że nie potrafią rysować.