Rysowanie

RYSOWANIE JEST UMIEJĘTNOŚCIĄ OGÓLNIE DOSTĘPNĄ...

20 GODZIN WYSTARCZY, aby nauczyć się rysować skomplikowane obiekty, jak dłoń, portret, perspektywa wnętrza

W nauce rysowania chodzi o umiejętność patrzenia.
Trzeba zobaczyć lepiej, niż jest to możliwe przy pomocy oczu.

Kimon Nicolaides, The Natural Way To Draw

CYWILIZACJA promuje rozwój LEWEJ PÓŁKULI MÓZGU – logicznej, werbalnej, operującej słowami i liczbami.
RYSOWANIE pobudzi PRAWĄ PÓŁKULĘ MÓZGU - intuicyjną, operującą wyobraźnią, poczuciem rytmu i koloru, wyobraźnią przestrzenną.

Zrozumiałem, że czego nie narysowałem, nigdy naprawdę nie zobaczyłem,
a gdy rysuję rzeczy zwykłe i pospolite, dostrzegam, że są nadzwyczajne.
To prawdziwy cud.

Frederick Franek, The Zen of Seeing

ABC Rysowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rysunki zostały wykonane przez uczestników warsztatów, osoby, które uważały że nie potrafią rysować.